Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wipsowo wynosi 728,86 km2. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa, w dniu 01 stycznia 2013 roku, wynosi 22.094,05 ha, w tym grunty leśne 20.179,62 ha, grunty związane z gospodarką leśną 563,46 ha. Uwzględniając powierzchnię lasów niepaństwowych lesistość w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa wynosi 29,6%. Średni wiek drzewostanów wynosi 53 lata.

Typ siedliskowy lasu

Siedliska lasowe na terenie Nadleśnictwa Wipsowo stanowią 73,8% całego udziału, dominującym typem siedliska jest Lśw. Siedliska borowe stanowią 21,6%.

Udział miąższościowy gatunków panujących 

Głównymi gatunkami drzew na terenie nadleśnictwa są gatunki iglaste, z dominującym udziałem sosny, modrzewia i świerka. Coraz większy udział zaczynają stanowić gatunki drzew liściastych, szczególnie gatunki takie jak: brzoza, dąb, olsza. 

Produkcyjność gatunków lasotwórczych

Klimat pojezierny przejściowy z zauważalnym wpływem klimatu kontynentalnego sprawia, iż na terenie naszego nadleśnictwa gatunki drzew iglastych charakteryzują się dużym przyrostem miąższości oraz wysoką jakością hodowlaną. Dominującym gatunkiem jest świerk, sosna i modrzew. Wśród gatunków liściastych największym przyrostem odznaczają się gatunki drzew szybko rosnących (brzoza, topola) oraz grab.

Udział drzewostanów w klasach wieku

Średni wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Wipsowo wynosi 53 lata. W lasach nadleśnictwa Wipsowo zauważalny jest korzystny trend zrównywania się udziału poszczególnych klas wieku. Na uwagę zasługuje również zwiększanie się powierzchni lasów w najstarszej klasie wieku (+160 lat).