Wydarzenia Wydarzenia

Bezpieczny Lód

Impreza adresowana jest do dzieci z terenu powiatu olsztyńskiego. W ramach akcji propagującej zdrowe i bezpieczne spędzanie czasu wolnego oraz ferii w okresie zimy

Planowane są spotkania o charakterze festynu edukacyjnego z udziałem dzieci ze szkół podstawowych; weźmie w nich udział łącznie ponad 2000 uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych z terenu powiatu olsztyńskiego ziemskiego.
 
W programie spotkań przewiduje się między innymi naukę udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej osobie tonącej pod lodem, naukę bezpiecznego zachowania nad zamarzniętymi zbiornikami w okresie zimowym, pokazy ratownictwa na lodzie z udziałem policyjnego poduszkowca, pokaz tresury psów policyjnych oraz naukę obrony przed agresywnym psem, poza tym planujemy udział oddziałów antyterrorystycznych, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz wiele konkursów dotyczących wiedzy o bezpieczeństwie.