Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

 

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się kilka użytków ekologicznych:

 

Lp

Nazwa

Gmina

Powierzchnia

1

„Klasztorne łąki"

Gmina Purda

0,70 ha

2

„Wielosił"

Gmina Purda

0,50 ha

3

„Łąki Dymerskie"

Gmina Purda

250,00 ha

4

„Zlotowisko Żurawi"

Gmina Biskupiec

70,00 ha

5

„Wzgórza Bartołckie"

Gmina Purda

15,41 ha

6

„Parleskie Wzgórza"

Gmina Biskupiec

244,54 ha

7

Jeziora śródleśne

Gmina Biskupiec

27,52 ha

a

„ Galk"

 Gmina Biskupiec

4,23 ha

b

„ Korek"

 Gmina Biskupiec

10,96 ha

C

„Masachitek"

 Gmina Barczewo

2,33 ha