Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.
 
 
Rezerwat częściowy „Zabrodzie"
 
Utworzony został na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23.VI.1972 r. na terenie obrębu Sadłowo, Leśnictwo Lipowo, w oddziałach 258d,f,h,i,j,k,l,m, 259b,c,d – o łącznej powierzchni 27,76 ha.Obecnie obręb Purda Leśna, leśnictwo Kobułty oddz.558, 559.
 
Utworzenie tego rezerwatu ma na celu zachowanie i ochronę ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska brzozy niskiej (Betula humilis) oraz fragmentu boru bagiennego zachowanego w stanie naturalnym.
 
Rezerwat położony jest w dolinie, która powstała na skutek cofania się lodowca w epoce plejstoceńskiej. Początkowo dolina wypełniona była wodą. Odkładanie się jeziornych substancji organicznych w erze halocenu powodowało wypłycanie jeziora, a w końcowym etapie formowanie się gleb murszowo torfowych. Obecnie cała dolina wypełniona jest torfami przejściowymi i wysokimi.
 
Brzoza niska występuje w strefie borealnej. Jest krzewem posiadającym na obszarze Polski południową i południowo-zachodnią granicę swego zwartego zasięgu. Najczęściej spotykana jest na torfowiskach niskich, rzadziej przejściowych, w zbiorowiskach należących do klasy Alnetea glutinosae.
 
Największy procent powierzchni rezerwatu zajmuje LMb 16,09 ha- 57,97%, Bb 4,83 ha – 17,39%, bagna 4,52 ha- 16,29%, BMb 0,84 ha- 3,02%, BMw 0,52 ha- 1,87% i rowy 0,96 ha- 3,45%.
 
 
Naturalnymi występującymi tu gatunkami są głównie rośliny charakterystyczne dla siedlisk torfowych. W skład drzewostanów jako gatunki panujące wchodzą So, Brz, Ol, gatunki podszytowe to wierzba, kruszyna, brzoza, świerk, olcha. W warstwie runa występują bagno zwyczajne, mchy torfowce, żurawina, borówka bagienna, turzyca bagienna, wełnianka, bobrek trójlistkowy, przytulia błotna, knieć błotna, jaskier rozłogowy, ostrożeń błotny, skrzyp bagienny, sit skupiony i rozpierzchły, turzyca siwa i pospolita, śmiałek darniowy, tojeść, trzcina pospolita, narecznica samcza i błotna oraz pokrzywa.
 
Ze względu na bagnisty charakter powierzchni rezerwatu i jego niedostępność znajduje tu dobre miejsce bytowania wiele gatunków ptaków zarówno gniazdujących jak i zalatujących, takich jak pokrzewki, sikory, kowaliki, sójki, bociany białe, brodźce, żurawie, jastrzębie, kukułki, dzięcioły, myszołowy, sowy, kanie.
 
Występują tu również dziki, łosie, sarny, jelenie, lisy, zające, wiewiórki, myszy leśne, karczowniki ziemnowodne, ryjówki, a z płazów żaba moczarowa, żaba trawna, żaba wodna, ropucha zwyczajna, traszka zwyczajna oraz gady jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworódka, padalec, żmija zygzakowata.