Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

"Bezpieczne Ferie 2016"

"Bezpieczne Ferie 2016"

„Bezpieczne Ferie" to cykl spotkań leśników, policjantów oraz strażaków, którzy uczyli dzieci i młodzież o bezpiecznym wypoczynku oraz zabawach podczas ferii zimowych.

To już kolejna edycja cyklu spotkań prowadzona na terenie całego powiatu olsztyńskiego.  Jeden  z pikników zimowych odbył się na terenie Nadleśnictwa Wipsowo w Rukławkach dniu 22 stycznia nad jeziorem Dadaj. Piękna słoneczna pogoda oraz delikatny mróz pozwolił na przybycie setek dzieci ze szkół podstawowych  oraz młodzieży.  W programie spotkania oprócz obejrzenia przeróżnych pojazdów strażaków, wozów policyjnych, poduszkowców, kładów na kołach i gąsienicach oraz pojazdów strażników leśnych,  można było również zobaczyć wiele pokazów. Jednym z najciekawszych były pokazy ratownictwa na lodzie z udziałem policyjnego poduszkowca oraz pokaz tresury psów policyjnych. Podczas pokazów można było również „zajrzeć" do stoiska leśników gdzie oprócz konkursów z nagrodami i upominkami, można było przeskoczyć do wirtualnego świata przyrody. Leśnicy zapraszali do obejrzenia filmów sferycznych promujących Lasy Państwowe. Zastosowane w filmach panoramiczne ujęcia oraz możliwości sterowania obrazem stwarzają niepowtarzalne wrażenie bycia „wewnątrz" oglądanej rzeczywistości – mówi  Specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa  Łukasz Ferschke.

Filmy te są nagrywane przy pomocy wieloobiektywowej kamery, która umożliwia rejestrację rzeczywistości w sferze 360°. Dzięki tej technologii widz może zmieniać kierunek patrzenia i wybierać najciekawszy w danym momencie fragment filmu.

Pamiętajmy, aby ferie minęły bez uszczerbku na zdrowiu należy przede wszystkim zachować ostrożność, a wtedy spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu podczas zimowej aury z pewnością będzie bezpieczne, przyjemne i beztroskie.