Położenie

Nadleśnictwo Wipsowo położone jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiatach: mrągowskim, olsztyńskim i szczycieńskim, w gminach: Sorkwity, Barczewo – miasto, Barczewo – obszar wiejski, Biskupiec – miasto, Biskupiec – obszar wiejski, Dobre miasto – obszar wiejski, Dywity, Jeziorany – miasto, Jeziorany – obszar wiejski, Kolno, Purda, Dźwierzuty, Pasym – miasto i Pasym. W jego skład wchodzą trzy obręby leśne: Purda Leśna, Sadłowo II i Wipsowo.

 
Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej obszar zajmowany przez Nadleśnictwo znajduje się w Krainie II Mazursko – Podlaskiej, Dzielnicy 1 Pojezierza Mazurskiego, Mezoregionie 1b Pojezierza Mrągowskiego. Jest to zasięg drugiego zlodowacenia bałtyckiego, bardzo urozmaiconego pod względem fizjograficznym.
 
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego tereny objęte zasięgiem Nadleśnictwa Wipsowo znajdują się na obszarze Europy Wschodniej, Podobszarze Niżu Wschodnio-europejskiego, Prowincji Nizin Wschodniobałtycko-Białoruskich, w Podprowincji Pojezierza Wschodnio-bałtyckiego, Makroregionie Pojezierza Mazurskiego, w Mezoregionach Pojezierza Olsztyńskiego (842.81) i Pojezierza Mrągowskiego (842.82).
 
Wysokość nad poziomem morza waha się w granicach 101 – 220 m. Krajobraz tego terenu charakteryzuje się dużą ilością jezior. Klimat pojezierny wykazuje cech przejściowe od klimatu kontynentalnego do klimatu morskiego. Duża powierzchnia jezior wpływa na złagodzenie klimatu przez podniesienie wilgotności powietrza i zmniejszenie amplitudy temperatur.
 

Mapa Nadleśnictwa Wipsowo