Wydawca treści Wydawca treści

Zapraszamy na warsztaty, prelekcje i pogadanki w Nadleśnictwie Wipsowo.

Osobą do kontaktu jest:

Pan Łukasz Ferschke

tel. 89 514 52 12.

ZAPRASZAMY