Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

Na mocy rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w celu zachowania wartości ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych województwa wyznaczone zostały obszary chronionego krajobrazu, obejmujące wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów.

Obszar Chronionego Krajobrazu "Doliny Symsarny"

Powierzchnia 19 329,8 ha, położony na terenie powiatów lidzbarskiego i olsztyńskiego, w gminach Lidzbark Warmiński, Kiwity, Kolno, Jeziorany, miasto Jeziorany i Biskupiec

Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierza Olsztyńskiego"

Powierzchnia 40 997,4 ha, położony na terenie powiatów olsztyńskiego i szczycieńskiego, w gminach Pasym, Dźwierzuty, Szczytno, Purda, Barczewo i Biskupiec