Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Wipsowo, w myśl porozumienia podpisanego ze Starostą Olsztyńskim , sprawuje nadzór na terenie 7 gmin.

Ogółem powierzchnia lasów nadzorowanych   -  1950,67 ha

 

 

Lasy objęte nadzorem znajdują się na terenie 7 gmin i 79 wsi.

Bezpośredni nadzór sprawują leśniczowie.

Drewno pozyskiwane w lasach niepaństwowych podlega ocechowaniu i klasyfikacji zgodnie z normą KJW oraz naniesieniu płytki z numerem w kolorze niebieskim.

 

 

Poniżej znajdują się materiały do pobrania dotyczące Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.