Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING WYBRANYCH GATUNKÓW I LASÓW HCVF

Nadleśnictwo Wipsowo prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Monitoring form ochrony przyrody, ogrodów dendrologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt (HCVF 1.1.a, HCVF 1.1.b, HCFV 1.2, HCVF 2)

 

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 1A; Zał. 1B; Zał. 1C; Zał. 1D;  Zał. 1E; Zał. 1F; Zał. 1G]

 

Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków (HCVF3.1, HCVF 3.2)

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 2; Zał. 3A; Zał. 3B; Zał. 3C; Zał. 3D; Zał. 3E; Zał 3F, Zał. 3G]

 

Monitoring liczebności i zmian w środowisku powodowanych przez bobry w latach 2001, 2005, 2009, 2011, 2013

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 4]

 

Monitoring pomników przyrody

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 5]

 

Monitoring gatunków zwierząt korzystających z przejścia w Kromerowie - liczebność wg gatunków w sztukach oraz ilość przejść

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 6]

 

Regionalna lista grzybów, porostów i roślin chronionych, zagrożonych (z Czerwonych List), rzadkich regionalnie autorstwa prof. Czesława Hołdyńskiego

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 7; Zał. 8]