Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo harmonijnie łączy ochronę przyrody ojczystej z polowaniem. Jest to dziedzina życia społecznego, która od wieków posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz gospodarcze.

 

 
Łowiectwo w Polsce regulowane jest przez ustawę z 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie", na tej podstawie został wypracowany nasz rodzimy model łowiectwa, przyjmujący zasadę nadrzędności ochrony i hodowli zwierząt łownych nad ich eksploatacją. Narzuca ona niekomercyjny charakter łowiectwa, gdzie całość dziko żyjącej zwierzyny należy do Skarbu Państwa, a działalność myśliwych opiera się na społecznym zaangażowaniu członków PZŁ zrzeszonych w kołach łowieckich, prowadzących gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach. Każdy nowo przyjmowany myśliwy w poczet członków PZŁ obligatoryjnie zobowiązany jest do odbycia rocznego stażu podczas, którego poznaje zasady gospodarki łowieckiej oraz odbycia kursu z wiedzy łowieckiej prowadzonego przez odpowiednio do tego przygotowanych instruktorów zakończonego egzaminem teoretycznym i praktycznym. 
Fauna leśna na naszym terenie jest wyjątkowo bogata
 
Nadleśnictwo Wipsowo należy do II Rejonu Hodowlanego zwierzyny płowej zwanego Wipsur. Fauna leśna na naszym terenie jest wyjątkowo bogata. Corocznie przeprowadzana inwentaryzacja zwierzyny wykazuje stany (na 10.03.2013 r.)
 
zwierzyna gruba:
 
łosie – 30 szt.
jelenie – 926 szt.
daniel – 148 szt.
sarny – 2256 szt.
dziki – 1245 szt.
 
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to:
lisy, jenoty, borsuki, kuny (tumak i kamionka), norki amerykańskie, tchórze, szopy pracze, zające szaraki. 
 
Wśród zwierząt chronionych od pewnego czasu zauważalna jest obecność wilków, których w 2013 roku stwierdzono 12 szt. oraz bobry i wydry.
 
Kierując się ramowymi wytycznymi w sprawie łowieckiego zagospodarowania rejonów hodowlanych, nadleśnictwo, w swoich działaniach zmierza do utrzymania stanów zwierzyny na poziomie umożliwiającym osiągniecie celów hodowlanych oraz ograniczenia szkód od zwierzyny poprzez chemiczne i mechaniczne zabezpieczanie upraw, grodzenie domieszek dębowych, jesionowych i cennych iglastych na żyznych siedliskach.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

XV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA RDLP W OLSZTYNIE

XV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA RDLP W OLSZTYNIE

Wszyscy sympatycy piłki nożnej, piłkarze i ich rodziny spotkały się na XV jubileuszowym turnieju piłki nożnej, które tym razem zorganizowało Nadleśnictwo Wipsowo.

      W dniu 11.06. 2016 r. w Dźwierzutach odbył się już po raz 15  turniej piłki nożnej. Organizatorem rozgrywek było Nadleśnictwo Wipsowo i Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W jubileuszowym turnieju wystąpiła rekordowa ilość 18 drużyn tj. Jedwabno, Myszyniec, Miłomłyn, Wipsowo, Wielbark, Młynary/Orneta, Nidzica, RDLP Olsztyn, Ostrołęka, Przasnysz, Jagiełek/Stare Jabłonki, Lidzbark, Spychowo, Zaporowo, Iława, Dobrocin, Szczytno, Parciaki.

         Zawodnicy rywalizowali w 4 grupach, gdzie awansowały drużyny z pierwszych miejsc w każdej z grup. Ogólnie rozegrano rekordową ilość meczy, bo aż 36.

Do półfinałów awansowali:

Z grupy  1 – gospodarz turnieju – Nadleśnictwo Wipsowo, 2- Nadleśnictwo Jagiełek/Stare Jabłonki, 3 – Nadleśnictwo Nidzica, 4 – Iława.

W meczach półfinałowych Spotkały się Jagiełek/Stare Jabłonki – Iława (1:0) oraz Wipsowo – Nidzica ( 0:1).

W meczu o 3 miejsce, zwyciężyła drużyna Nadleśnictwa Wipsowo

Wipsowo – Iława ( 2:1)

W meczu finałowym wygrała łączona drużyna Jagiełek/Stare Jabłonki

Jagiełek/Stare Jabłonki – Nidzica (2:1)

Brązowy medal – N-ctwo Wipsowo

Srebrny medal – N-ctwo Nidzica

Złoty medal – N-ctwo Jagiełek/Stare Jabłonki

Uhonorowano również drużynę Fair Play, którą  otrzymała łączona drużyna Młynary/Orneta.

Nie zabrakło również nagród indywidualnych:

Najstarszy grający zawodnik – Andrzej Krawczyński ( Lidzbark),

Najmłodszy zawodnik – Radosław Sadowski (Iława),

Najlepszy bramkarz -  Paweł Ferschke (Wipsowo),

Najlepszy zawodnik – Wytrężek Piotr (Jagiełek/Stare Jabłonki)

Król Strzelców – Wytrężek Piotr (Jagiełek/Stare Jabłonki) oraz Pasymowski Michał (Nidzica)

Dziękujemy wszystkim gościom i organizatorom za super zabawę, a zawodnikom za piękne sportowe emocje i grę Fair Play.