Wydawca treści Wydawca treści

LASY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne

 

Zarządzenie Nr 24 Dyrektora RDLP w Olsztynie z 2008 w sprawie procedury wyznaczania i konsultacji społecznych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich

Treść zarządzenia do pobrania poniżej [Zał. 1]

 

Protokół (wraz z listą obecności) ze spotkania - konsultacji społecznych wyznaczonych HCVF na terenie RDLP w Olsztynie oraz w Nadleśnictwie Wipsowo

Załączniki do pobrania poniżej [Zał. 2; Zał. 3; Zał. 3A]

 

Procedury dotyczące pozostawiania martwego drewna w lesie na terenie RDLP Olsztyn

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 4]

 

Zestawienie powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) wyznaczonych zgodnie z Kryteriami wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 5]

 

Powierzchnie referencyjne - obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej (ostoje różnorodności biologicznej)

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 6]

 

Powierzchnie  lasów  ( mapy) o szczególnych walorach przyrodniczych wg kryteriów HCVF - FSC

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 7]

 

Gospodarowanie w lasach HCVF oraz zestawienie propozycji definicji dla poszczególnych kategorii szczególnych wartości lasów.

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 8]

 

 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie wyznaczanych obszarów:

Łukasz Ferschke : e-mail: Lukasz.ferschke@olsztyn.lasy.gov.pl , tel. (089) 514 52 12