Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Obszary znajdujące się w zasięgu terytorialnym dzisiejszego Nadleśnictwo Wipsowo stanowiły niegdyś obszary leśne o charakterze puszczy pierwotnej, która zajmowała całą środkową i południową część Warmii i Mazur.

Były to lasy z dużym udziałem lub przewagą gatunków liściastych. Rosły w nich sosny, świerki, buki, dęby, graby, klony, lipy, wiązy, jesiony, brzozy i olchy. Ślady stałego osadnictwa w tych stronach pochodzą już sprzed 4000 lat p.n.e. Od VI wieku p.n.e. tereny te zamieszkiwało jedno z plemion pruskich – Bartowie, które zostało podbite przez Zakon Krzyżacki. Rozkwit państwa Krzyżackiego przypadł na przełom XIII i XIV wieku. Zbudowano wówczas sieć zamków i warowni, wokół których powstawały takie miasta Jeziorany, Barczewo i Biskupiec oraz dziesiątki wsi. Jeszcze za czasów panowania Zakonu Krzyżackiego, niektórym braciom zakonnym powierzono opiekę nad lasami. Dostali oni do pomocy konnych strażników. W XVI wieku puszcza podzielona została na ostępy, którymi zarządzali ostępowi. W 1739 roku przemianowano ostępy na leśnictwa, mianowano leśniczych i wprowadzono urząd Nadleśniczego na podstawie zarządzenia króla pruskiego. Do połowy XVIII wieku prowadzona w lasach gospodarka ograniczała się do wyrębów na potrzeby osadników i zamków oraz do karczowania lasów pod uprawę ról.

W miejsce lasów z dużym udziałem gatunków liściastych wprowadzono znaczne powierzchnie monokultur sosnowych i świerkowych. Na przełomie XVIII i XIX wieku za główny cel gospodarczy uznano rentowność gospodarki leśnej i przeprowadzono urządzenie lasu oraz wprowadzono gospodarkę zrębową. W lasach państwowych stosowano 140-letnią kolej rębu, natomiast użytkowanie było prowadzone rębniami złożonymi.

 

Nadleśnictwo. Purda Leśna (obecnie obręb Purda Leśna) utworzone zostało w 1945 roku z byłych lasów państwowych „Purden" i „Nerwigh" oraz częściowo z lasów prywatnych. Nadleśnictwo. Sadłowo (obecnie obręb Sadłowo) utworzone zostało w 1945 r. Z lasów dawnego Nadleśnictwa „Sadlowen", lasów wielkich majątków ziemskich, lasów komunalnych oraz lasów opuszczonych średniej i drobnej własności. Nadleśnictwo. Wipsowo (obecnie obręb Wipsowo) zostało utworzone na podstawie dekretu z 12 grudnia 1944 r. Z lasów państwowych, komunalnych i prywatnych. W 1973 r. w wyniku reorganizacji została zmieniona struktura i zwiększona powierzchnia Nadleśnictwo. Wipsowo. W skład nowo utworzonego Nadleśnictwa weszły zmniejszone Nadleśnictwo. Wipsowo, część byłego Nadleśnictwo. Sadłowo oraz część byłego Nadleśnictwo. Purda Leśna. Zorganizowane Nadleśnictwo. Wipsowo podzielone zostało na trzy obręby: Purda, Sadłowo i Wipsowo.