Asset Publisher Asset Publisher

LASY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne

 

Zarządzenie Nr 24 Dyrektora RDLP w Olsztynie z 2008 w sprawie procedury wyznaczania i konsultacji społecznych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich

Treść zarządzenia do pobrania poniżej [Zał. 1]

 

Protokół (wraz z listą obecności) ze spotkania - konsultacji społecznych wyznaczonych HCVF na terenie RDLP w Olsztynie oraz w Nadleśnictwie Wipsowo

Załączniki do pobrania poniżej [Zał. 2; Zał. 3; Zał. 3A]

 

Procedury dotyczące pozostawiania martwego drewna w lesie na terenie RDLP Olsztyn

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 4]

 

Zestawienie powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) wyznaczonych zgodnie z Kryteriami wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 5]

 

Powierzchnie referencyjne - obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej (ostoje różnorodności biologicznej)

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 6]

 

Powierzchnie  lasów  ( mapy) o szczególnych walorach przyrodniczych wg kryteriów HCVF - FSC

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 7]

 

Gospodarowanie w lasach HCVF oraz zestawienie propozycji definicji dla poszczególnych kategorii szczególnych wartości lasów.

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 8]

 

 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie wyznaczanych obszarów:

Łukasz Ferschke : e-mail: Lukasz.ferschke@olsztyn.lasy.gov.pl , tel. (089) 514 52 12


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zasoby leśne

Zasoby leśne

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wipsowo wynosi 728,86 km2. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa, w dniu 01 stycznia 2013 roku, wynosi 22.094,05 ha, w tym grunty leśne 20.179,62 ha, grunty związane z gospodarką leśną 563,46 ha. Uwzględniając powierzchnię lasów niepaństwowych lesistość w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa wynosi 29,6%. Średni wiek drzewostanów wynosi 53 lata.

Typ siedliskowy lasu

Siedliska lasowe na terenie Nadleśnictwa Wipsowo stanowią 73,8% całego udziału, dominującym typem siedliska jest Lśw. Siedliska borowe stanowią 21,6%.

Udział miąższościowy gatunków panujących 

Głównymi gatunkami drzew na terenie nadleśnictwa są gatunki iglaste, z dominującym udziałem sosny, modrzewia i świerka. Coraz większy udział zaczynają stanowić gatunki drzew liściastych, szczególnie gatunki takie jak: brzoza, dąb, olsza. 

Produkcyjność gatunków lasotwórczych

Klimat pojezierny przejściowy z zauważalnym wpływem klimatu kontynentalnego sprawia, iż na terenie naszego nadleśnictwa gatunki drzew iglastych charakteryzują się dużym przyrostem miąższości oraz wysoką jakością hodowlaną. Dominującym gatunkiem jest świerk, sosna i modrzew. Wśród gatunków liściastych największym przyrostem odznaczają się gatunki drzew szybko rosnących (brzoza, topola) oraz grab.

Udział drzewostanów w klasach wieku

Średni wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Wipsowo wynosi 53 lata. W lasach nadleśnictwa Wipsowo zauważalny jest korzystny trend zrównywania się udziału poszczególnych klas wieku. Na uwagę zasługuje również zwiększanie się powierzchni lasów w najstarszej klasie wieku (+160 lat).