Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

RDLP w Olsztynie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC®C002316)
Certyfikat FSC został wydany 10 września 2018r. Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-001259 i jet ważny (po przeprowadzeniu rocznych audytów okresowych) do 9 września 2023r.
 

 

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Olsztyn są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.