Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

RDLP w Olsztynie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

 
Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C002316) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 10 września 2013 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-001259 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 9 września 2018 r.
 
Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Olsztyn są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.
 
 

 

Materiały do pobrania