Wydawca treści Wydawca treści

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych": np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Jak znaleźć miejsce na ognisko?

Aby znaleźć miejsce na ognisko, najlepiej skorzystać z bazy turystycznej przygotowanej przez każde nadleśnictwo. Informacje o bazie i miejscach wyznaczonych na rozpalanie ognisk można zdobyć korzystając ze strony internetowej nadleśnictwa lub po prostu kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikami nadleśnictwa.

To najlepszy sposób na bezpieczne i zgodne z prawem zorganizowanie ogniska. Naturalnie można korzystać także z oferty ośrodków wypoczynkowych i kwater agroturystycznych, które mają już wyznaczone stałe miejsca palenia ognisk na terenach leśnych.

Jak zabezpieczyć ognisko?

Sposób zabezpieczenia ogniska określa nadleśniczy, wydając pisemną zgodę na jego rozpalenie. Najczęściej polega to na usunięciu ściółki leśnej i na odsłonięciu pasa gleby mineralnej wokół ogniska. Można dodatkowo obłożyć ognisko kamieniami, co zapobiega rozsunięciu się palonego materiału. Nie można go rozpalać bliżej niż 6 metrów od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2 metrów. Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności. Po wypaleniu się ogniska należy je dokładnie zalać wodą i zasypać piaskiem oraz sprawdzić czy nie ma nadal tlących się głowni.

Czy mogę zebrać na ognisko leżący w lesie chrust?

Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego. Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego, który ustali zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.

Czy mogę rozbić w lesie namiot?

Biwakowanie w lesie jest możliwe w miejscach wyznaczonych, a poza nimi jest prawnie zabronione. Rozbicie namiotu bez zezwolenia naraża nas na wiele niebezpieczeństw oraz na karę przewidzianą w kodeksie wykroczeń. Aby rozbić namiot w lesie należy skorzystać z bazy turystycznej, a informacje na jej temat znajdziecie w każdym nadleśnictwie. Warto także zaplanować sobie biwak wcześniej korzystając z portalu stworzonego dla turystów przez leśników: www.czaswlas.pl. Oprócz informacji na temat ognisk znajdziecie tam wszystko, czego potrzebuje w praktyce leśny turysta. Klikajcie po wiedzę!


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

KAMPANIA SADZENIA DRZEW „100 milionów drzew do 2017 roku”

KAMPANIA SADZENIA DRZEW „100 milionów drzew do 2017 roku”

Nadleśnictwo Wipsowo sadząc drzewa w leśnictwach Zagajnik i Sadłowo włączyło się do światowej kampanii sadzenia drzew „100 milionów drzew do 2017 roku" polecanej przez Ministerstwo Środowiska a zorganizowanej przez Ogólnoświatową Wirtualną Szkołę Environmental Online ENO.Kampania skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat, i będzie trwała do roku 2017. Program kampanii przewiduje sadzenie rodzimych gatunków drzew przez cały rok, ze szczególnym uwzględnieniem wytypowanych Dni Sadzenia Drzew.

W dniu 13.04.2016r na terenie leśnictw Zagajnik oraz Sadłowo odbyło się uroczyste sadzenie drzew w ramach „100 milionów drzew do 2017 roku" W akcji uczestniczyły  przedszkolaki z  „Klubu Maluszka" w Jezioranach oraz młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Węgoju. W ciągu 3 godzin posadziliśmy ponad 2200 sadzonek ( dąb i świerk).

                Pracownicy Nadleśnictwa omawiali zasady BHP przy pracach odnowieniowych lasu. Dzieci i młodzież została poinformowana o sposobach i technikach sadzenia gatunków oraz podstawowych informacji na temat wyboru gatunków do odnowień, ilości sadzonek, więźby i  rozmieszczenia. Młodzież gimnazjalna oprócz sadzenia również wykazywała się znajomością matematyki wyliczając więźby sadzenia dla poszczególnych gatunków.

Podczas sadzenia lasu rozmawiano na temat gatunków lasotwórczych, powierzchni lasów w Polsce, technologiach pozyskiwania drewna, rodzajów zrębów i wielu wielu innych aspektach związanych z pracą leśnika. Mamy nadzieję, że wszyscy pracujący przy sadzeniach poczuli się jak prawdziwi gospodarze lasu i zrozumieli ile czasu i siły potrzeba na odnawianie lasu.